P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
28.05.2020 - 13:57 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

Aktuality > Mimořádná opatření

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

!!!!!_OPATŘENÍ_!!!!! Pozorně čtěte!  

Vloženo: 13.05.20 09:28 - Kristýna Ronovská, Zobrazeno: 177x
Důležité pokyny provozu DDM.
Mimořádná opatření
 
 
 
Zájmové kroužky zahájí činnost od pondělí 18. 5. 2020 a pouze po dodržení těchto opatření:
 
 
Před první lekcí si každý účastník ZK nebo kurzu musí přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení.
Čestné prohlášení naleznete v příloze níže.
 
 
 
 
Vstup do budovy 
Vstup do budovy DDM je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům.
Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
 Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 
 
V budově
Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do místnosti, musí každý použít dezinfekci na ruce. 
Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
Maximální počet účastníků ve skupině je 15.
V průběhu vzdělávání v rámci jedné místnosti nemusí účastníci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku.
Při sejmutí si každý účastník ukládá roušku do sáčku.
 
 
 
Prosím, přečtěte si také specifické požadavky jednotlivých kroužků.
 
 
Prosím, potvrďte svou účast/neúčast na činnosti svému vedoucímu ZK.
(Výjimkou jsou výtvarné ZK, kde se přihlásíte formou rezervačního systému: https://dum-deti-a-mladeze-kutna-hora.reservio.com/ 
 
 
 
Při nesplnění podmínek se účastník nesmí zúčastnit zájmových činností a nebude vpuštěn do prostor DDM.
 
 
 
V případě dotazů piště na email: smrkovskyddm@seznam.cz