P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
28.05.2020 - 20:58 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

Aktuality > Mimořádná opatření

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Specifické požadavky jednotlivých ZK 

Vloženo: 13.05.20 09:48 - Kristýna Ronovská, Zobrazeno: 148x
Specifické požadavky pro ZK:
 
 
 
 HIP HOP
 
S sebou: PŘEZŮVKY, RUČNÍK, pití ve vlastní lahvi, přijďte již oblečeni ve sportovním oblečení
Více informací poskytne vedoucí ZK účastníkům na první lekci!
 
 
 
 
Kytara
 
S sebou: přezůvky
Více informací poskytne vedoucí ZK účastníkům na první lekci!
 
 
 
 
 
Dívčí klub/Výtvarný
 
S sebou: vlastní pomůcky (penál+nůžky,DK i šitíčko)
Během ZK bude účastník nosit ROUŠKU!!
Rezervace míst pro omezený počet účastníků:
 
 
 
 
Kurz Kresby a malby:
 
S sebou: základní výtvarné potřeby (tužku, gumu, nůžky..)
Během Kurzu bude účastník nosit ROUŠKU!!
 
 
 
 
 
 
Pompony
 
S sebou: PŘEZŮVKY, RUČNÍK, pití ve vlastní lahvi, pompony, přijďte již oblečeni ve sportovním oblečení
Více informací poskytne vedoucí ZK účastníkům na první lekci!
 
 
 
 
 
Moderní výrazový tanec
 
S sebou: PŘEZŮVKY, RUČNÍK, pití ve vlastní lahvi, přijďte již oblečeni ve sportovním oblečení
Více informací poskytne vedoucí ZK účastníkům na první lekci!
 
 
 
Prosím, potvrďte svou účast/neúčast na činnosti svému vedoucímu ZK.