P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
28.05.2020 - 19:09 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

Aktuality > Mimořádná opatření

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

PŘEHLED ZK a KURZŮ (činnost zahájí 18.5. / již nezahájí)  

Vloženo: 13.05.20 09:53 - Kristýna Ronovská, Zobrazeno: 224x
Seznam ZK a kurzů, které budou pokračovat, a které budou ukončeny.
Seznam kroužků, které jsou ukončeny:
Kuřátka
Tanečky pro nejmenší
Angličtina MŠ
Angličtina I. st., II. st.
Klub Orlíček
Šikulové
Paličkování
Šachy
Twirling Potěhy – přípravka
Gymnastika 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam kroužků, které pokračují:
Hip Hop
Pompony
Moderní výrazový tanec
Dívčí klub
Výtvarný
Kytara
Klavír
Keramika ZK i kurz
Kurz kresby a malby
Twirling Potěhy
Dramaťáček
 
 
 
 
Prosím, přečtěte si také specifické požadavky jednotlivých kroužků.
 
Svou účast/neúčast na činnosti potvrďte svému vedoucímu ZK.