P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
22.08.2019 - 19:47 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Akce na květen 

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 06.04.18 13:48 - Michal Smrkovský, Zobrazeno: 3858x
Akce na květen
3.- 31. 5.
Výstava prací kurzu Paličkování
-výstava v prostorách DDM- obrázky, šperky, krajky
 
11. května
14:00- 16:00
Tvořivá dílna
-dárky pro maminky
Zápisné: 50,-Kč
Info.: Jana Štolbová
 
11. května
Krajkářské trhy
-výlet do Prahy na Krajkářské trhy
- sraz 13:00- Hlavní nádraží
Zápisné: 230,-Kč
Info: Jitka Krištofová
 
16. května
Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů
-soutěž pro týmy ze ZŠ
Info.: Jana Štolbová
 
17. května
Plavecko- běžecký pohár
-soutěž pro týmy ze ZŠ
Info.: Jitka Krištofová
 
19. května
13:30
Májové tančení v Potěhách
Zápisné: 30,-Kč
Info.: Kristyna Ronovská
 
25. května
14:00- 16:00
Keramické odpoledne pro začátečníky
Zápisné: 100,-Kč /dle materiálu
Info.: Michal Smrkovský