P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
15.08.2020 - 19:03 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Hrou proti AIDS 

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 27.09.18 15:01 - Michal Smrkovský, Zobrazeno: 16168x
Hrou proti AIDS
Tento týden probíhal v Domě dětí a mládeže v Kutné Hoře interaktivní preventivní program „HROU PROTI AIDS“. Formou překonávání překážek na celkem 5 stanovištích- v 5 skupinách mají dojít studenti po 90 minutách k cíli. Cílem je absolvovat 5 stanovišť se svou skupinou. Na každém stanovišti moderátoři z řad studentů Gymnázia a SOŠPg Čáslav hodnotili výkony. Stanoviště byly následující:
Cesty přenosu HIV, Láska- sexualita a ochrana před HIV, Zábrana nechtěného těhotenství- pohlavně přenosných nemocí a HIV, Sexualita řečí těla, Život s HIV/ AIDS.
Hry se zúčastnilo celkem 260 žáků z šesti základních škol z kutnohorského okresu.
Garantem hry jsou MUDr. Anna Kubátová- KHS Plzeňského kraje a Bc. Jiří Stupka Dis., SZÚ Praha.
Dále se na organizaci podílela Ing. Eva Růžičková za KHS Kutná Hora a Dům dětí a mládeže Kutná Hora.
Za DDM Bc. Michal Smrkovský