P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
22.08.2019 - 19:49 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Olympiáda z českého jazyka kat. I. a II. 

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 31.01.19 14:20 - Michal Smrkovský, Zobrazeno: 4986x
Výsledkové listiny

Dle sdělení MŠMT ČR se pracuje na tom, aby formulace týkající se GDPR ve vztahu k soutěžím  byla uvedena v novele vyhlášky k soutěžím, která by měla vstoupit v platnost v září 2019. Stanovisko MŠMT k GDPR: „Údaje v rozsahu „jméno, příjmení, rok narození, škola“ u subjektů údajů „účastník soutěže“ je zpracováván (zveřejněn) ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení), kdy příjemcem údajů je veřejnost (dochází ke zveřejnění na webu)“.

Na základě tohoto výkladu není dle sdělení ředitele Odboru pro mládež MŠMT nutné vyžadovat u soutěží v souladu s nařízením GDPR podepsaný souhlas.