P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
05.06.2020 - 17:06 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Akce na květen 

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 10.04.19 14:03 - Michal Smrkovský, Zobrazeno: 5395x
Akce na květen
 
10. května
13:00- 15:00
Pohybové odpoledne
- odpoledne plné her
Zápisné: 20,-Kč
Info.: Karolína Škaldová
 
16. května
Okresní kolo „Dopravní soutěž mladých cyklistů“
Info.: Jana Štolbová
 
23. května
Plavecko- běžecký pohár Středočeského kraje
Info.: Jitka Krištofová
 
28. května
Pythagoriada
-soutěž pro ZŠ- ZŠ Jana Palacha
Info.: Michal Smrkovský
 
27. května
17:00
Tancujeme pro maminky
Vystoupení twirlingových a tanečních kroužků v tělocvičně ZŠ Potěhy
Vstupné dobrovolné
Info: Kristýna Ronovská
 
27. května
18:00
Závěrečné představení Dramaťáčku
Addamsova rodina
Městské Tylovo divadlo- Malá scéna
Vstupné dobrovolné
Info.: Michal Smrkovský
 
29. května
Fyzikální olympiáda F
-soutěž pro školy- Gymnázium Jiřího Ortena
Info.: Michal Smrkovský
 
30. května
16:00
Den Dětí
-každoroční zábavné odpoledne plné her, soutěží a skákacích hradů
Vstupné: 40,-Kč
Info:. DDM
 
31. května
Den dětí v MŠ Benešova
-zábavné dopoledne pro děti mateřské školy Benešova II.