P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
29.05.2020 - 14:40 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Hrou proti AIDS 

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 17.09.19 09:39 - Kristýna Ronovská, Zobrazeno: 4483x
Od 17. do 20. 9. probíhá v Domě dětí program Hrou proti AIDS
 
Interaktivní „hra“ zaměřená na prevenci HIV, nechtěných těhotenství a sexuálně přenosných infekcí.
 
Tato primárně preventivní aktivita je zaměřená na vybrané třídy ZŠ.
 
Projekt je řešen z finanční podpory dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR, Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS.
 
Realizaci má na starosti Oddělení hygieny dětí a mladistvých pro okresy Kolín, Kutná Hora a Nymburk a Dům dětí a mládeže Kutná Hora. Moderátoři jsou studenti příspěvkové organizace Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Čáslav