P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
04.07.2020 - 23:29 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Volní místa v kroužcích 

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 27.09.19 10:58 - Michal Smrkovský, Zobrazeno: 4362x
Stále je možné se přihlásit do Zájmových kroužků, ještě máme volná místa

Stále je možné se přihlásit do Zájmových kroužků, ještě máme volná místa:

 

Orlíček- úterý 14:30- 16.30- pro děti od dvou let- poznávání zvířátek a přírody

 

Výuka angličtiny pro MŠ- úterý - 16:00- 17:00

Kytara- úterý - 17:00- 18:00

 

Keramický Kurz- čtvrtek 15:00- 17:00 /

 

Po individuální domluvě je možné doplnění i do ostatních kroužků a kurzů v ostatních dnech.

 

Pokud máte zájem, stačí v daný termín přijít na činnost a zapsat se do činnosti.