P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
08.08.2020 - 08:15 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Fotogalerie - Podzimní dílničky 

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 20.11.19 20:08 - Karolína Škaldová, Zobrazeno: 4286x
Během října a listopadu proběhly v mateřských školách v Kutné Hoře podzimní dílničky. Zde si můžete prohlédnout pár fotografií.

AKCE MŠ - „PODZIMNÍ DÍLNIČKY“

 

Dnešním dnem Dům dětí a mládeže v Kutné Hoře ukončil program podzimních akcí „Uč se hrou“ pro mateřské školy, nyní to byly „Podzimní dílničky“, které probíhaly během října a listopadu. Program je rozdělen do tří činností, kdy máme dvě výtvarné dílničky a jednu besedu na dané téma.

Děti si vyrobily papírové bludiště ve tvaru jablíčka s pohyblivým červíkem a podzimní list, kde si vyzkoušeli míchání barev bez jakéhokoliv umazání. Na besedě si děti povídaly o podzimu a dozvěděly se více o svátcích, které v tomto období probíhají. Následně si také zkusily složit různé skládanky a sestavit si obličej na svou dýni.

 

Letos jsme navštívili celkem sedm mateřských škol a dohromady jsme prošli deseti třídami a tvořili přibližně s 250 dětmi.

 

Děkujeme všem školkám za spolupráci a za pozvání a budeme se těšit na další společné akce.

 

Za Dům dětí pedagogové: Michal, Jana, Kristýna, Karolína, Zuzka a Lenka