P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
08.08.2020 - 07:13 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Andělská křídla  

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 27.11.19 10:25 - Kristýna Ronovská, Zobrazeno: 6504x
Andělská křídla
Dům dětí a mládeže v Kutné Hoře přichystal projekt „ANDĚLSKÁ KŘÍDLA“ pro školky, školy, školní družiny ale i pro veřejnost. Naším cílem, je vytvořit velká andělská křídla splněných přání. Pokud se budete chtít zúčastnit, je možnost vytisknout si přiloženou omalovánku, a vytvořit si svoje peříčko. Peříčko lze nazdobit dle vlastní fantasie, jakoukoliv technikou, jakoukoliv barvou, případně si na něj napsat své přání. Následně peříčko vystřihnout, a dopravit do DDM, kde bude umístěno na velká křídla. Pokud budete mít zájem, dopravíme vám peříčka již vytištěná, nebo budou k dispozici přímo v DDM.
Naším cílem je propojit školská zařízení a veřejnost, a následný společný výtvor vystavit během Vánoc a měsíce ledna v sále DDM. Křídla budou volně přístupná, a kdokoliv se s nimi bude moci vyfotografovat, jako anděl. Následně je možné si zapůjčit do vašeho zařízení.
Uzávěrka pro příjem peříček: 12. prosince
Kontakt:
Michal Smrkovský
e-mail: smrkovskyddm@seznam.cz; Tel: 737 057 357
Jana Štolbová
Tel.: 731 388 585