P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
01.04.2020 - 13:22 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Přihlášení do kroužku a odhlášení v pololetí 

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 16.01.20 10:38 - Michal Smrkovský, Zobrazeno: 991x
I v pololetí je možné, přihlásit se do zájmové činnosti.
I v pololetí je možné, přihlásit se do zájmové činnosti. Pokud máte zájem, stačí si podle rozvrhu vybrat vhdoný kouže, a přímo ho navštívit. Záleží na individuální domluvě s vedoucím. Pokud bude volná kapacita, rád vás určitě přijme. 
V případě, že je nutné v pololetí ukončit účast v zájmové činnosti, je nutné podat písemnou žádost u ukončení činnsoti. Přihláška platí na celý školní rok. 
 
Jak postupovat při odhlášení naleznete v příloze.