P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
25.09.2020 - 02:51 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Gymnastika úvodní hodiny 

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 04.09.20 13:21 - Radim Bechyně, Zobrazeno: 1680x
Rozpis náborů na gymnastiku
Zahajovací schůzky:
 
Gymnastika pokročilí ( účastníci z loňského roku ) 11. 9. od 13:30 - tělocvična SPŠ, Masarykova
 
Gymnastika začátečníci ( nábor nových členů ) 25. 9. od 13:30- tělocvična SPŠ - sraz před hlavním vchodem SPŠ KH 
 
Gymnastika přípravka ( předškoláci ) 17. 9. od 16:30- taneční sál DDM KH, Kremnická 32 
 
Vyplněné přihlášky zasílejte na e-mail: bechyne.ddm@kh.cz 
Více info na telefonu: 736 754 940