P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
09.04.2020 - 14:59 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Narozeninová oslava v Domě dětí 

Rubrika: Aktuality
V neděli 13. října patřil Dům dětí a mládeže Kubíkovi a jeho kamarádům.

V neděli 13. října oslavil Kuba Dlask v Domě dětí a mládeže své sedmé narozeniny. Přišlo mu popřát několik jeho kamarádů, kteří společně s ním, jeho maminkou Danou a s vychovateli Janou a Michalem prožili zábavné odpoledne plné soutěží a her. Kubo všechno nejlepší a hodně štěstí a zdraví :-)