P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
01.04.2020 - 12:56 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Výtvarný příměstský tábor II. 

Rubrika: Aktuality
v DDM 26. 8. - 29. 8. 2013 denně od 8.00-16.00 hod

Výtvarný příměstský  tábor II.

v DDM 26. 8. - 29. 8. 2013 denně od 8.00-16.00 hod.

cena: za 4 dny 800 Kč

možnost objednat i jednotlivé dny jako akce cena na 1 den 250Kč

Program :

2 x denně výtvarná akce + vaření oběda, ve volném čase

hry v místnosti nebo na zahradě

výtvarná náplň:

 tisk ze skla na triko, základy práce s keramikou- kachle+ malba do glazury, malba na hedvábí v rámečku 2., další techniky s Fimo hmotou, objekty v rámu, práce s papírem

v ceně je :

výtvarný materiál, oběd+ pitný režim (svačiny vlastní), pedagog, energie

pedagog :Eva Malinová