P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
16.06.2019 - 17:40 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Vyhodnocení výtvarné soutěže Čokoládová Kutná Hora 

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 29.08.14 18:11 - Jana Štolbová, Zobrazeno: 13918x

V příloze naleznete výsledkovou listinu výtvarné soutěže Čokoládová Kutná Hora.

Všem zúčastněným děkujeme a vítězové si mohou přijít pro ceny a diplom 3. září v 16:30

do Spolkového domu ( Lierova ul. č.p. 146) v Kutné Hoře, kde  se bude konat slavnostní vyhlášení výsledků.

Nebo kterýkoliv jiný den do DDM Kutná Hora.

Všechny zúčastněné zveme také na výstavu Čokoládová Kutná Hora, kde budou všechny práce k vidění.