P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
30.03.2020 - 12:01 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Aktualizovaný rozvrh k 24.9.

Rubrika: Aktuality
 
 
HERNA
KERAM.
DÍLNA
 
VV
 
SÁL
 
HUDEBNA
PONDĚLÍ
 
 
 
 
 
15:30- 17:00
Keramika I.
Smrkovský
 
 
15:30- 16:30
Šikulové I.
Štolbová
 
17:00- 19:30
Výtvarný kurz
Štolbová
 
 
 
 
14:30 – 15:30
Zpívánky
Pečenková
ÚTERÝ
 
 
 
9:00- 10:00
Kuřátka
Doležalová
 
14:00- 15:30
Flétna
Krištofová
 
16:00-17:00
Kytara
Štolba
 
 
 
 
 
15:00- 17:00
Keramika II.
Zahradníková
 
17:00- 19:00
Keramika III.
Palošová
 
 
 
 
 
15:30- 17:30
Výtvarný
Štolbová
 
10:00- 11:00
Kuřátka
Smrkovský
 
15:00-16:00
Twirling – příp.
Ronovská
 
16:00- 17:30
Pompony
Ronovská
 
17:30- 19:00
Hip HOP
Ronovská Kr.
 
 
 
 
 
14:30- 16:30
Klavír
Smrkovský
 
STŘEDA
 
 
 
15:30- 16:30
Angličtina MŠ
Smrkovský
 
16:30-17:30
Angličtina ZŠ
Vobořilová
 
 
 
 
 
 
17:00- 19:00
Keramika IV.
Zahradníková
 
 
 
 
15:30- 16:30
Šikulové II.
Štolbová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00- 19:00
Orlíček
Škaldová
 
ČTVRTEK
14:00- 17:00
Paličkování
Krištofová
 
 
 
 
 
15:00- 17:00
Keramika
Zahradníková
 
 
 
17:00- 19:00
Keramika V.
Zahradníková
14:00- 16:00
Dívčí Klub
Štolbová
 
16:00- 18:00
Dívčí Klub
Štolbová
 
 
 
 
 
 
 
16:45- 17:45
Tanečky pro nejmenší I.
Škaldová
 
17:45- 18:45
Hejblata
Škaldová
 
 
 
 
 
16:00-17:00
Kytara
Štolba
 
PÁTEK
 
 
 
 
 
15:30- 16:30
Tanečky pro nejmenší II.
Škaldová