P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
04.07.2020 - 23:49 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Základní prevence proti infekční nemoci 

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 03.03.20 09:42 - Michal Smrkovský, Zobrazeno: 1637x
Informace o bezpečnostních opatřeních
V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid - 19) se na Vás obracíme s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

Základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,
V případě, že se žáci nebo studenti našeho zařízení vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu informujte, a bude kontaktováno územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště
Jako edukační pomůcku přikládáme informační leták, který vydal Státní zdravotní ústav.