P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
Jméno Heslo
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Jak se přihlásit na ZK nebo do Kurzu?  

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 27.08.18 14:01 - Michal Smrkovský, Zobrazeno: 9840x
Důležité pokyny, jak se zapsat do činnosti.
Pokud si vyberete z naší nabídky, stačí vyplnit přihlášku a zaslat jí na emal: ddm@kh.cz, nebo donést do knaceláře DDM. Pokud se ZK naplní, bude na našich webových stránkách zveřejněn seznam prvních schůzek, které se budou postupně doplňovat. Je důležité na infoschůzku přijít a domluvit konkrétní den a hodinu ZK. 
 
DŮLEŽITÉ- informace o schůzkách budou pouze na webu, facebooku a vitrínách. 
 
Naplněné Kroužky budou začínat v týdnu od 17. září dle rozpisu schůzek, Kurzy začínají od října.
 
Ustálený rozvrh bude zveřejněn následně.