P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
20.07.2019 - 18:39 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Angličtina ZŠ 

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 25.09.18 17:12 - Michal Smrkovský, Zobrazeno: 4160x
Potřebuje se Vaše dítě zdokonalit v Anglickém jazyce? Nebo se jen připravit na výuku? Využijte našeho zájmového kroužku. Stále ještě máme pár volných míst. Informační schůzka proběhne v pondělí 1. října od 17:15 v Domě dětí a mládeže v Kutné Hoře. Na schůzce budou domluveny podrobnosti a den a hodina kroužku.