P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
15.10.2019 - 17:56 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

Zájmové kroužky

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Informační schůzky  

Vloženo: 10.09.19 10:59 - Jana Štolbová, Zobrazeno: 1636x
Informační schůzky 2019/2020
(den a čas schůzky nemusí být termínem pro ZK, ten bude domluven právě na této schůzce)
 
Den
Čas
Zájmový kroužek/kurz
Místo konání
Vedoucí ZK
 
PONDĚLÍ
16. 9. 2019
15:00 – 18:00
Keramika
(všechny kurzy a kroužky)
Keramika
Divišová
15:30
Šikulové
Výtvarka
Štolbová
16:00
Tanečky pro nejmenší
Sál
Škaldová
17:00
Hip Hop
Sál
Škaldová
17:00
Výtvarný kroužek
Výtvarka
Štolbová
 
 
ÚTERÝ
17. 9. 2019
15:00
Klub Orlíček
Herna
Škaldová
15:00
Twirling - přípravka
Sál
Ronovská
15:30
Pompony
Sál
Ronovská
17:00
Angličtina ZŠ I. a II.stupeň
Herna
Ryklová
17:30
Angličtina MŠ
Herna
Ryklová
 
STŘEDA
18. 9. 2019
16:00
Moderní výrazový tanec
Městské Tylovo divadlo
Ronovská
 
ČTVRTEK
19. 9. 2019
14:00
Paličkování
Herna
Krištofová
15:00
Jóga pro nejmenší
Sál
Škaldová
 
Pokud jste nenašli svůj kroužek v této tabulce, nebyl ještě zcela naplněn a bude uveřejněn v následujícím týdnu.