P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
27.09.2021 - 19:18 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

III. Pohádkové odpoledne v kině s DOMINIKEM 

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 06.04.14 18:48 - Michal Smrkovský, Zobrazeno: 52533x
Fotogalerie z akce
6. duna proběhlo v kině Modrý kříž třetí pohádkové odpoledne v kině s DOMINIKEM. Tentokrát si děti vyrobily loupežníka z vlny, smutno-veselého klauna a magnet na ledničku ve tvaru velikonočního vajíčka. I přes krásné a slunečné počasí do kina několik dětí zavítalo a odpoledne jsem si všichni užili. Tímto děkujeme za přízeň, a budeme se těšit na dalších akcích, nebo na příštím pohádkovém tvoření v kině, které je plánováno na podzim. Za DDM Jana Štolbová a Michal Smrkovský a za kino Modrý kříž Veronika Lebedová