P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
20.01.2021 - 19:57 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

 

O nás

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Kdo jsme a co děláme???

Rubrika: O nás
Dům dětí a mládeže v Kutné Hoře je státní školské zařízení s právní subjektivitou. Cílem našeho zařízení je organizování aktivní činnosti a odpočinku dětem, mládeži a ostatním zájemcům se zaměřením na rozvoj jejich zájmů, schopností a dovedností.

Příležitostné činnosti
plánujeme pro širokou veřejnost v průběhu celého roku a to formou soutěží, kurzů, zájezdů, výletů, divadelních představení, výstav a přednášek.

Spontánní činnosti
probíhají ve volných pracovnách od pondělí do pátku a mohou se jich zúčastnit všichni z řad dětí a mládeže, kteří nechtějí pravidelně docházet do zájmového kroužku. Nabídka tenisových stolů, kulečníku, šipek, stolových her, čítárny atd. je doplněna o nabídku na zahradě areálu DDM. Zde je koš na košíkovou, tenisový stůl ale hlavně dětské dopravní hřiště. To je dějištěm okresní dopravní soutěže škol a celoročně slouží rodičům s dětmi k nácviku jízdy na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích apod.  

Táborová činnost
Tábory pro širokou veřejnost zajišťuje DDM hlavně o letních a jarních prázdninách. Dále zajišťuje krátkodobé víkendové akce a odborná soustředění pro účastníky pravidelných činností.