P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
Jméno Heslo
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

O nás

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Kontakty a fakturační údaje 

Rubrika: O nás

 

adresa: Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora
tel: 327/ 512 089
fax: 327/ 511 797
IČO: 00066257
číslo účtu: 11932161/0100 (při platbě uveďte jméno dítěte)
email: ddm@kh.cz ; ddmkh@kr-s.cz
www: http://ddm.kh.cz , http://www.primatabor.estranky.cz , www.ktm-twirl.webnode.cz 
 
ředitelka DDM:
Jitka Krištofová : 736/ 754 942
 
vychovatelé:
Kristýna Ronovská: 736/ 754 940
Bc.Jana Štolbová, DiS.: 731/ 388 585
Bc. Michal Smrkovský: 737/ 057 357 /pozor změna čísla od 20.6. 2018/