P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
17.08.2019 - 19:22 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

Nabízíme

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Půjčování kulečníku a dalších her 

Rubrika: Nabízíme

 

CENÍK
 
 
ZAPŮJČENÍ KULEČNÍKU:20,- Kč
 
                                            KULEČNÍK HERNA ZA KUCHYŇKOU
 
ZAPŮJČENÍ MÍČKU NA FOTBÁLEK: 10,- Kč
 
                                             FOTBÁLEK RYBÁRNA
 
 
 
 
 
MÍČKY PRO HRU PEKLO A BLUDIŠTĚ JSOU ZDARMA