P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
24.07.2021 - 05:29 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Ohlédnutí za Velikonocemi 

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 22.04.14 11:29 - Michal Smrkovský, Zobrazeno: 45776x
Fotogalerie z akcí
Ohlédnutí za Velikonocemi
 
Jako tradičně se tématické akce z cyklu Kdo si čte nezlobí zaměřily na velikonoční tématiku. Lektoři z Domu dětí a mládeže v Kutné Hoře a z Městské knihovny opět navštívili několik zařízení. Jako první nás uvítala v MŠ Benešova II. v Bílé kytičce paní učitelka Jana Smrkovská a druhý den v Červené kytičce paní učitelky Iva Pilcerová a Pavla Berková. Děti si v dílničkách vyrobily velikonoční slepičku z tácku a dekorativní hlavičku s vlásky z trávy. Také měly možnost si s knihovnicí popovídat o velikonočních tradicích a zvycích. Následující den nás do Domu dětí přišly navštívit třetí třídy ze ZŠ Jana Palacha s paní učitelkami Hanou Janovskou a Gabrielou Mülerovou . Děti si vyzkoušely tradiční zdobení kraslic pomocí vosku, vlastnoručně si vyrobily ježky z vizovického pečiva, s knihovnicí si zahrály AZ -kvíz a v sále na ně čekalo několik záludných úkolů, se kterými se všichni žáci vypořádali na výbornou. I během prázdnin se děti mohly seznámit s tradicemi. S Jitkou Krištofovou si během volných dní mohly vyzkoušet pletení pomlázky, zdobení kraslic či například práci s pedigem.
 
Děkujeme za účast a budeme se těšit na dalších akcích.
 
Více informací o tématických okruzích naleznete na www.ucsehrou.snadno.eu
 
Za DDM Jana Štolbová Jitka Krištofová a Michal Smrkovský, za Městskou knihovnu Martina Bičíková