P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
24.07.2021 - 07:04 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

SÁDROVÁNÍ v DOMINIKU 

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 02.05.14 18:32 - Michal Smrkovský, Zobrazeno: 44643x
Fotogalerie z akce
           V pátek odpoledne si děti v Domě dětí a mládeže v Kutné Hoře mohly vyzkoušet práci se sádrou. Původně se celá akce měla uskutečnit na zahradě, ale bohužel nás vyhnal déšť. Nic však nebránilo tomu, abychom se mohli věnovat zajímavému tvoření. Nejprve si děti vybraly odlitek, který si chtějí vyrobit. Následně se všichni vystřídali a vyzkoušeli si jaké to je, nechat si na vlastní kůži- na svém obličeji- vyrobit sádrovou masku. Prokázali velikou odvahu a statečně vydrželi. Odměnou jim byla vlastní maska a několik sádrových odlitků, které si vlastnoručně vybarvili.
Všem děkujeme za účast a budeme se těšit na dalších akcích. Nejbližší akce je 9. května od 14:00 Tvořivé odpoledne, kde si děti vyrobí zajímavý dárek pro maminku.