P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
25.09.2021 - 20:32 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Kdo si čte nezlobí, tentokrát na téma kutnohorské památky 

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 23.05.14 12:07 - Michal Smrkovský, Zobrazeno: 51709x
Fotogalerie z akcí
19. a 23. května jsme navštívili MŠ Benešova. V pondělí červenou kytičku, kde nás uvítaly paní učitelky Iva Pilcerová a Pavla Berková, a v pátek bílou kytičku s paní učitelkami Janou Smrkovskou a Hanou Bakovou. Celý program byl tentokrát věnovaný kutnohorským památkám. S knihovnicí si děti prohlížely obrázkové knížky a v dílničkách si vyrobily gotické okno a model 3D chrám sv. Barbory.
 
Za DDM Jana Štolbová a Michal Smrkovský, za Městskou knihovnu Martina Bičíková