P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
28.09.2021 - 15:52 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Indiánské odpoledne 

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 13.04.15 22:33 - Michal Smrkovský, Zobrazeno: 52462x
Děti z Klubíku připravily Indiánské odpoledne pro své kamarády
V pátek 10. dubna proběhlo na hřišti Základní školy T.G. Masaryka v Kutné Hoře indiánské odpoledne. Účastnila se ho celá družina i se svými vychovatelkami Lenkou Pěgřímkovou, Marcelou Havlíčkovou, Hanou Vörösovou a Evou Vejrostovou, které děti na akci perfektně připravily. Pro děti byly nachystány soutěže, které si nachystali pro své kamarády účastníci Klubíku pod vedením Jany Štolbové, Ivony Svobodové a Michala Smrkovského. Díky krásnému počasí se vše vydařilo, a každý si vysoutěžil sladkou odměnu.