P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
27.09.2021 - 19:11 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Akce v MŠ Dačického 

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 24.04.15 12:36 - Michal Smrkovský, Zobrazeno: 60002x
Jarní tvoření z cyklu Uč se hrou
Uč se hrou
Ve čtvrtek 23. dubna proběhlo v Mateřské škole Dačického v Kutné Hoře výchovně vzdělávací dopoledne na téma jaro a jarní zvyky. Děti si vyrobily v dílničkách veselého motýlka a ptáčka v klícce a vyzkoušely si besedu na téma jarní zvyky a zvířátka kolem nás. Děkujeme za milé přijetí paní ředitelce Mileně Schwarzové a paní učitelce Jaroslavě Lenceové a budeme se těšit na další spolupráci. Za DDM 
Jana Štolbová Tereza Doležalová a Michal Smrkovský