P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
25.07.2021 - 19:17 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Poslední podzimní akce v mateřských školách 

Rubrika: Aktuality
Fotogalerie
Ve středu 25. a ve čtvrtek 26. listopadu proběhly poslední dvě podzimní akce v mateřských školách. Tentokrát jsme navštívili MŠ Sedlec a MŠ Malín. Obě školky nás přivítaly velice mile a společně s dětmi jsme si dopoledne užili. Celkem jsme s podzimními dílničkami navštívili 9 tříd v šesti školkách. Děkujeme za přízeň a vstřícná přijetí všem paní učitelkám, a budeme se těšit u dalších dílniček po novém roce.
 
Za DDM Jana Štolbová, Tereza Doležalová, Kateřina Černá, Michal Smrkovský a za městskou knihovnu Martina Bičíková