P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
27.09.2021 - 17:39 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

DETEKTIVNÍ Den dětí v DOMINIKU 

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 01.06.14 20:14 - Michal Smrkovský, Zobrazeno: 48798x
fotogalerie
30. května se uskutečnil v Domě dětí a mládeže v Kutné Hoře Den dětí. Jelikož nám přálo počasí, tak si děti mohly na zahradě zaskákat v hradu, prohlédnout policejní auta a projít si několik detektivních soutěží. V budově pak na ně čekala výtvarná dílnička, zajímavé hry z knihovny a v neposlední řadě také diskotéka. V pravidelných intervalech všichni nedočkavě poslouchali losování tomboly o drobné ceny. Nedílnou součástí je také malování na obličej, které se protáhlo až do večerních hodin.

Děkujeme všem pomocníkům, bez kterých bychom soutěže nemohli realizovat a největší dík patří všem rodičům, prarodičům a dětem, kteří se k nám přišli pobavit.