P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
27.09.2021 - 18:39 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Dramaťáček na exkurzi 

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 15.10.15 11:16 - Michal Smrkovský, Zobrazeno: 51982x
Nová fotogalerie
Dramaťáček na exkurzi
 
Ve středu 14. října se Dramaťáček vydal na exkurzi po Městském Tylově divadle v Kutné Hoře. Děti měly jedinečnou příležitost prohlédnout si místa, kam se normální divák nikdy nedostane. Exkurze začala na Malé scéně, kterou děti již věrně znají, protože zde se konají dramatické lekce. Dále si prohlédly zázemí a následně se přesunuly do místnosti s loutkami. Každý měl možnost, vyzkoušet si ovládání loutky. Velkým zážitkem byla návštěva orechestřiště a klubovny Ochotnického spolku Tyl, kde měly děti možnost, nahlédnout do historických scénářů. Následně si v kostymérně vybraly svojí pokrývku hlavy a proměnily se do pohádkové postavy. Exkurze vedla přes dámské i pánské šatny, baletní sál, jeviště, hlediště a končila v Divadelní galerii. Během celé procházky si děti zahrály různé hry, a přeměnily se tak například na sochy, nebo na nakupující v divadelní kavárně. Rozloučily se společným dramatizovaným přípitkem, a všichni odměnily potleskem paní ředitelku divadla Veroniku Lebedovou, která se nám ochotně věnovala a prozradila nám spoustu zajímavostí.
 
Dramaťáček probíhá každou středu na Malé scéně Městského Tylova divadla v Kutné Hoře od 16:45 do 18:00 hodin.
 
Za DDM Michal Smrkovský