P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
Jméno Heslo
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Recitační soutěž 

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 06.03.14 15:47 - Michal Smrkovský, Zobrazeno: 47991x
Výsledky a fotogalerie
Výsledková listina
 
Soutěžní přehlídka dětských recitátorů – oblastní kolo Kutná Hora
 
I. kategorie
 
1. místo:          Kubešová Petra                                  ZŠ Vrdy
2. místo:          Hatáková Karolína                             ZŠ Červené Janovice
3. místo:          Tvrdíková Tereza                               ZŠ  Čáslav, Náměstí J. Žižky
Čestné uznání:            Bečánová Ludmila                             ZŠ Červené Janovice
                                    Krejčová Julie                                    ZŠ Žižkov- Kutná Hora
 
 
II. kategorie
 
1. místo:          Filipová Michaela                               ZŠ a MŠ Malešov
2. místo:          Chalupová Anežka                             ZŠ Uhlířské Janovice
3. místo:          Fišerová Jarmila                                 ZŠ Čáslav, Náměstí Jana Žižky
Čestné uznání:            Horváth Daniel                                  ZŠ Červené Janovice
 
 
III. kategorie
 
1. místo:          Štainerová Kateřina                           ZŠ a MŠ Potěhy
2. místo:          Soraková Míla                                    ZUŠ J.L. Dusíka, Čáslav
3. místo:          Bartošová Katka                                ZŠ a MŠ Malešov
Čestné uznání:            Dvořáková Amálie                             Gymnásium J. Ortena, Kutná Hora
 
 
IV. kategorie
           
1. místo:          Daňková Anna                                               ZŠ  Čáslav, Náměstí J. Žižky
2. místo:          Šibravová Kristýna                             ZŠ Kremnická, Kutná Hora
3. místo:          Tilmann Ingrid                                               Gymnasium a SOŠP Čáslav
Čestné uznání:            Ferfecká Adéla                                               Církevní gymnásium, Kutná Hora
 
 
Porota:
 
I. a IV.: kategorie: Mgr. Eva Chvojková, Michal Trnka, Bc. Michal Smrkovský
 
II. a III.: kategorie: Veronika Lebedová, Jana Kozáková, Bc. Zdena Rytinová
 
 
 
 
 
Zpracoval dne 6. března 2014 Bc. Michal Smrkovský
Dům dětí a mládeže Kutná Hora