P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
Jméno Heslo
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Klubíky na ZŠ TGM 

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 30.09.14 21:00 - Michal Smrkovský, Zobrazeno: 46437x
Od letošního září probíhají pravidelně každý den ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Kutné Hoře v odpoledních hodinách na ZŠ TGM v Kutné Hoře klubíky pro děti. Děti už si vyzkoušely několik zajímavých aktivit. Například si vyrobily draky z igelitových sáčků, zahrály si různé pohybové, deskové i osobnostní hry, navštívily zajímavou výstavu Čokoládová Kutná Hora, nebo si zkusily, jaké to je uvařit si něco dobrého na zub. Klubík navštěvuje každý den 17 dětí a střídavě se jim věnují pedagogové z Domu dětí Yvona Svobodová, Jana Štolbová a Michal Smrkovský.