P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
23.09.2021 - 14:25 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Fakturační údaje 

Rubrika: Kontakty
adresa: Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora
tel: 327/ 512 089
 
IČO: 00066257
číslo účtu: 11932161/0100 (při platbě uveďte jméno dítěte)
email: ddm@kh.cz ; ddmkh@kr-s.cz
www: http://ddm.kh.cz , http://www.primatabor.estranky.cz , www.ktm-twirl.webnode.cz