P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
29.07.2021 - 18:35 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Stanování s DOMINIKEM 

Rubrika: Fotogalerie
Rozsáhlá fotogalerie z akce

Od pondělí 23. do středy 25. 7. se stal Dominik - Dům dětí v Kutné Hoře útočištěm osmnácti dobrodružství chtivých dětí. Hned v pondělí je čekal celodenní výlet do hlavního města Prahy. Po namáhavé cestě vlakem, kdy si i pár jedinců vyzkoušelo jaké to je stát chvíli v chotbičce, už na ně čekalo naše hlavní město. Přes Václavské náměstí a kolem Národního divadla se všichni vydali pomocí vlastních nohou až na vršek Petřína. Jedenáct odvážlivců po schodech vystoupalo i na Petřínskou rozhlednu. Následovala jízda lanovkou, procházka po nábřeží, návštěva Karlova mostu a návrat do Kutné Hory.  Po večeři se chlapecké osazenstvo postaralo o úklid a mytí nádobí a dívky připravily svačinky na další dny a napekly buchty. V úterý dopoledne si všichni postavili své stany, vyzdobili si je a po obědě se vydali na toulky horami kutnými. Procházka všechny tak zmohla, že se všichni těšili na opékání vuřtíků.  Mrzí nás, že táborák vyvolal nevoli sousedů domu dětí a tímto bychom se rádi omluvili. Středeční dopoledne bylo trochu uslzené díky dešťovým přeháňkám, ale ani to nám nezabránilo výletu do nedaleké Zruče nad Sázavou, kde jsme navštívili dětské hřiště a vyzkoušeli snad všechny atrakce.  Všechny tři dny se nám vydařily a budeme se těšit na další akce.

 

Za DDM Jana Štolbová a Michal Smrkovský