P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
27.09.2021 - 19:06 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Pohádkové odpoledne v kině s Dominikem 

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 09.02.14 20:53 - Michal Smrkovský, Zobrazeno: 44088x
9. února proběhla v kině Modrý kříž zajímavá akce pro děti, můžete se podívat na fotky a zároveň se nechat pozvat na obdobnou akci 23. února
9. února proběhlo v kině Modrý kříž ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Pohádkové odpoledne s Dominikem. Děti měly možnost navštívit výtvarné dílny a vyrobit si karnevalovou masku, sněhuláčka nebo strašidýlko Barbuchu. Také si mohly vyzkoušet hod míčkem do klobouku kouzelníka Pokustóna. Následovalo pásmo pohádek, které děti bedlivě sledovaly, protože v zápětí si mohly vysoutěžit drobné ceny v kvízu ze zhlédnutých pohádek. O program se postarali pedagogové z Dominiku Jana Štolbová, Tereza Doležalová, Michal Smrkovský, a ředitelka Tylova divadla Veronika Lebedová. Na čtyřicet spokojených tváří si z kina odneslo nejen kulturní zážitek z pohádek, ale i spousty výrobků a odměn. Všem děkujeme za přízeň a těšíme se na další Pohádkové odpoledne, tentokrát 23. února od 14:00. Neváhejte zakoupit vstupenky v předprodeji, kapacita na tuto akci je omezená.