P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
25.09.2021 - 20:42 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Pohádkové odpoledne v kině s Dominikem 

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 11.01.15 20:29 - Michal Smrkovský, Zobrazeno: 49503x
Fotogalerie z akce
Dne 11. ledna proběhlo v kině Modrý kříž další
Pohádkové odpoledne s Dominikem. Tentokrát si děti vyrobily papírové
Křemílky, rybolov a nebo si mohly zasoutěžit v házení kroužků, či prolézt tunelem.
Následovalo promítání pásma pohádek a pohádkový kvíz o drobné ceny. Pohádkovou atmosféru
si v kině užilo na šedesát účastníků. Všem návštěvníkům tímto děkujeme a budeme
se těšit na příště. O program se postarali za kino Modrý křížVeronika Lebedová a Vít Bořil a za Dům dětí a mládeže Jana Štolbová a Michal Smrkovský.