P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
25.09.2021 - 20:08 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

A k t u a l i t y
M i m o ř á d .  o p a t ř e n í
O   n á s
Z á j m o v é   k r o u ž k y
K u r z y  p r o   d o s p ě l é
P r o g r a m y  p r o  MŠ a ZŠ
P Ř I H L Á Š K Y
R o z v r h
A k c e
T á b o r y
S o u t ě ž e,  o l y m p i á d y
F o t o g a l e r i e
N a b í z í m e
K o n t a k t y
N a p i š t e   n á m

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Podzimní dílničky ve školce 

Rubrika: Aktuality
Vloženo: 26.10.15 22:11 - Michal Smrkovský, Zobrazeno: 48095x
První zastavení MŠ Benšova II.- nová fotogalerie
V pondělí 26. října jsme zahájili podzimní dílničky v mateřských školách. Jako první nás přivítala MŠ Benešova II. třídy Žlutá a Modrá kytička. Děti si s Janou vyrobily barevné podzimní listy a s Michalem veselá jablíčka s červíkem. Zajímavá byla také povídání a hry s Martinou. Děkujeme za přivítání paní učitelkám Jana Králová, Haně Hasíkové a Haně Karbanové a těšíme se na další akce. Lektoři Jana Štolbová Martina Bičíková a Michal Smrkovský